Vesnický prodej

Podomní prodejcivnímají vesnice jako velmi žádoucí teritorium. Bylo to tak už od nepaměti. Určitě lidé z vesnice jsou dobří cíloví zákazníci. Obtížná dostupnost města, a ne každý rád vyráží do města do shoping parků. Například staří lidé často nemají vlastní vůz a jsou odkázáni na místní Jednotu.

zelenina

Velmi často v současné době podomní prodejci nabízí nikoli zboží, ale energie. Plyn, elektřinu, různé společnosti doslova svádějí nekompromisní boj a podomní prodejci jsou ti pěšáci v prvních řadách. Dokáží být velmi otravní, strčí Vám nohu do dveří, lžou Vám, aby dosáhli svého, nutí Vás ukazovat dokumenty, které jsou v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů. Nezřídka se stane, že vnutí plyn v domácnosti, kde funguje pouze elektřina a bohužel to není smutná výjimka.
Je nepochybné, že dříve pro mnohé lidi představovala forma podomního prodeje jediný způsob, jak si opatřit živobytí, a to živobytí nijak bohaté. V současné době se nabízí otázka, zda to mají podomní prodejci vůbec zapotřebí.

ryby

Podomní prodej je zakázán

Díky dokumentu Šmejdi, se stal podomní prodej zakázaný. Příliš mnoho důvěřivých lidí doplatilo na aroganci příliš asertivních a neodbytných prodejců. Nicméně na to nepochybně doplatili také ti slušní prodejci, kteří se chovali slušně a nikomu nic nevnucovali.

Skončila tedy tradice obchodu ve vesnicích? Nebyla by to škoda, kdyby se tato alternativa zcela vytratila? Určitě není důvod,aby tento způsob prodeje byl úplně zrušen, ale nemusí mít formu podomního prodeje. Prodejce si může zaplatit pronájem stánku u místního obchodu, nebo místnost na obecním úřadu a nemusí se vlamovat do soukromí lidí. Rovněž komunikace může probíhat na podstatně odlišné úrovni.

trhy

Zajímavý článek, kde se seznámíte také s dávnou minulostí podomních prodejců, najdete například také tady: .