Podomní prodejcivnímají vesnice jako velmi žádoucí teritorium. Bylo to tak už od nepaměti. Určitě lidé z vesnice jsou dobří cíloví zákazníci.…

Read more