Klasické žárovky kapkového tvaru mají také své přednosti


Zamysleli jste se někdy nad tím, jaké výhody nám vlastně přinesla vláknová žárovka? Jednou z těch zásadních byl pocitový vjem související s vnímáním reálných barev okolních předmětů.

kapková žárovka

CRI

Tajuplná zkratka tří písmen je jedním z důvodů, proč jsme dříve vnímali doslova „v jiném světle“ okolní předměty i sami sebe za umělého osvětlení. CRI znamená ve volném překladu parametr podání barev, které zaznamenáme zrakovým vjemem, a jež náš mozek vyhodnocuje jako „pravdivé“. Jestliže se blíží nebo je roven 100, je za umělého světla barevná věrnost a do jisté míry i tvarová stabilita vjemu shodná s tou, jakou pozorujeme v průběhu dne vlivem dopadajících paprsků slunečního světla.

Čím je tato hodnota vyšší, tím lépe se cítíme a tím adekvátněji posuzujeme dění kolem nás. Možná jste v této souvislosti zaslechli pojem „plnospektrální osvětlení“. Jsou to zdroje světla, s maximálním indexem CRI, anebo s takovým, který se maximu výrazně přibližuje. Poměrně úspěšně se takové výrobky prodávají, jejich cena je však poměrně vysoká. Nejčastěji jde o LED diodové žárovky nebo zářivky.

žárovka

Vláknové a halogenové žárovky a CRI

Klasické žárovky kapkového tvaru nebo typické baňky s wolframovým vláknem měly jedinou nevýhodu, a tou byla vysoká spotřeba elektřiny a nízká účinnost. Většinu energie spotřebovaly na teplo a pouze zlomek byl využit na svícení. To bylo také důvodem jejich stažení z prodeje. Z obchodů však nezmizely úplně, stále se mohou zákazníkům nabízet jako tepelný zdroj (např. pro chovatele plazů), ale jejich nespornou předností byl právě index CRI. Ten je totiž u všech těchto typů roven 100. Jde tedy o plnospektrální zdroje a to je někdy důvod k tomu, proč někteří lidé na ně nedají dopustit, a proč se jich neradi zbavují. Mimochodem, podle statistických průzkumů se svítí v domácnostech převážně osvětlením LED s nízkým indexem kolem 70 – 80 a plnospektrální svítidla tvoří jen procentuální zlomek zastoupení celkového počtu osvětlovací techniky.