K čemu slouží biologický filtr?

Biologické filtry se umísťují za septik, nebo za domácí čističku odpadních vod. Princip fungování takového filtru je poměrně jednoduchý: Přívodním potrubím se dostává znečištěná odpadní voda do speciální nádrže s biologickým filtrem. Uvnitř se nachází filtrační patrona. Jedná se o pěnovou hmotu ve tvaru malých krychliček, která se neustále převaluje přes znečištěnou vodu. Do odtoku je voda odváděna sběrným potrubím a ve střední části biofiltru je propírána vrstvou biomasy, která urychluje čistící proces. Po určité době se biomasa rozmnoží a je pak zapotřebí ji z biologického filtru odčerpávat zpět do septiku nebo domovní čističky.
stanice odpadních vod

Kde všude se takový „biofiltr“ používá?

Na biologický filtr lze připojit výhradně odpadní vody z domácnosti, tedy odpady z kuchyňských dřezů, ze sociálních zařízení (toalet a koupelen). Biofiltry nejsou určeny pro čištění podzemních vod, dešťové vody, nebo drenáže. Biologický filtr má omezenou kapacitu čištění, vždy se řiďte doporučením výrobce a odborníkem, který jej bude ve vašem obydlí instalovat. Biologické filtry jsou vhodnou náhradou za pískové filtry a vykazují minimální nároky na provoz – to je jedna z jejich hlavních výhod.
pool čerpadlo

Instalační procedura a údržba

Biologický zemní filtr se vždy zabuduje mimo úroveň pozemních komunikací. Umístí se do výkopu s betonovou podkladovou deskou, nebo se osadí přímo na základovou spáru za domácí čistírnu odpadních vod, či septik. Biologický filtr se propojí s výpustí a ihned po osazení biomasy je nutné celé zařízení uvést do provozu. Filtr musí být zabezpečen plastovým víkem (víko nemá však dostatečnou pevnost, aby se po něm mohlo chodit).
rezavý poklop
Filtr je nutné v rozmezí 1 krát za dva týdny až tři měsíce mechanicky pročistit stlačovacím pístem, který se nachází uvnitř nádrže. Stlačováním pístu dochází k uvolnění usazenin biomasy a ty se pak čerpadlem odvedou zpět do aktivní části septiku nebo domácí čističky.