Webové aplikace aneb proč, jak a nač…

Co si konkrétně představit pod pojmem webová aplikace? Jedná se o aplikaci, která je poskytována uživatelům přímo z webového serveru prostřednictvím internetu. Další možností je rovněž za pomoci vnitropodnikové obdoby, tj. velmi známé pod označením intranet.
 web developer
Webovou aplikaci neboli Web Application není zapotřebí instalovat na zařízení koncového uživatele a lze ji tak spustit z jakéhokoliv zařízení prostřednictvím webového prohlížeče. Je totiž spuštěna na straně serveru. Rozšíření webových aplikací způsobil impozantní rozmach internetu, internetových prohlížečů, nových technologiích a taktéž programovacích jazyků.
 
Jak vlastně tedy vypadá webová aplikace?
 
Na první pohled vypadá webová aplikace coby obyčejná webová stránka. Nicméně ve skutečnosti se jedná o mnohem složitější aplikaci plnící náročnější úlohy a využívající databázi. Někdy může být webová aplikace napojena na další aplikace v organizaci, jako je například ekonomický software, různé podpůrné systémy pro řízení apod.
 
V případě moderní webové aplikace lze konstatovat, že umí takřka vše, co dokáže software nainstalovaný v počítači. Mezi nejznámější příklady právě webových aplikací je Facebook.com či programy pro zasílání e-mailové pošty – gmail, yahoo apod. Tím je tak někdy zcela nereálné striktně určit hranici mezi webovou stránkou a webovou aplikací.
 
Výhody neboli pozitivní stránky webové aplikace
 
Mezi přednosti náleží vývoj webových aplikací, které tak jsou postaveny na standardních funkcích prohlížeče, kdy je poté jejich schopnost pracovat dle určení bez ohledu na konkrétní operační systém či jeho formu. Oproti psaní různých aplikací pro Windows, Linux a další operační systémy postačí teoreticky napsat aplikaci jednou a lze ji nabídnout takřka kdekoliv.
 vývoj webových aplikací
Webové aplikace a potenciální slabé stránky
 
Mezi zásadní nevýhodu lze považovat vysokou závislost na poskytovateli aplikace a dostatečně dimenzované kapacitě připojení k serveru poskytovatele. Jestliže poskytovatel rozhodne o tom, že ukončí poskytování služby či ji přeruší z jakéhokoliv důvodu, poté tak není možné službu používat, oproti od lokálně provozovaného softwaru. Obdobně je tomu v případě, kdy dojde k přerušení spojení se serverem poskytovatele, může se stát služba dočasně nedostupnou.