Provádíme jednorázové i pravidelné hubení hlodavců


PÅ™emnožili se na Vaší zahradÄ› Äi v prostoru pÅ™iléhajícím k domu hraboÅ¡i? Narazili jste ve sklepÄ› Äi na půdÄ› na nevítaného záškodníka v podobÄ› krysy? Bojujete marnÄ› s odstranÄ›ním myší, myÅ¡ic, hryzců a dalších hlodavců? Pak nutnÄ› potÅ™ebujete profesionální pomoc. Deratizace provedená kvalifikovaným personálem specializované firmy Vám pomůže zatoÄit s veÅ¡kerým neřádem tohoto druhu. Užijte si Äistotu a zdraví prostÅ™edí, v nÄ›mž žijete. Deratizace také pro průmyslové prostory, a pÅ™edevším pro provozovatele budov s potravinářskou výrobou a zpracováním rostlin, je hygienicky dokonalá služba.

Používáme nástroje schválené danými normami

Nenechejte se zlikvidovat, ale zvolte vhodné prostÅ™edky pro likvidaci hlodavců. Deratizace preventivního charakteru i aktuálního úÄelu vytváří zdroj pro VaÅ¡i spokojenost. Výskyt hlodavců je zcela oproÅ¡tÄ›n od romantických prvků. A zcela praktickými způsoby, postupy a prostÅ™edky také specializovaná firma pracuje. Systematicky volí ideální kombinaci hubících nástrojů, které neohrožují, ale reálnÄ› pomohou.