Dokonalý miláčik


Manžel mi po dlhej dobe ponúkol, aby som si urobila deň sama pre seba. Vraj si moc váži toho, ako sa starám o neho aj naÅ¡e deti. Proste si zaslúžim takú malú odmenu. Chlapci už sú väÄší, takže sa o ne zvládne postaraÅ¥ sám. Navarila som im aj nieÄo dobré na obed a upiekla koláÄ, takže strádaÅ¥ rozhodne nebudú.

Chvíľka len pre mňa

Pre mňa je to príležitosÅ¥ zájsÅ¥ si s kamarátkou do kaviarne a na nákupy. Nevideli sme sa už viac ako pol roka, takže si máme o Äom rozprávaÅ¥. Chcem sa tiež pozrieÅ¥ po butikoch a nieÄo si vybraÅ¥ na seba. Môj Å¡atník už vyložene kriÄí po obnove. To viete, s deÅ¥mi sa nikam moc nedostanem a o pokojných nákupoch si môžem len nechaÅ¥ zdaÅ¥. StaÄí len navÅ¡tíviÅ¥ s nimi obyÄajný supermarket a máte adrenalín na najvyÅ¡Å¡om stupni. Chcela by som sa pozrieÅ¥ do jednej kaviarne, kde majú farebné nafukovacie sedaÄky pre pohodlie a obveselenie hostí. Ale hlavne je tu vyhlásená káva priamo z pražiarne. Ja som teda skôr na dobrý Äaj, ale kamarátka je milovníÄka kávy, takže si príde rozhodne na svoje. UrÄite k nej vyskúšame aj nejaký dobrý zákusok.