Muzikoterapie

Hudba léčí. Léčebným účinkům hudby se věnuje terapeutická metoda muzikoterapie, kterou řadíme mezi expresivní terapie. Muzikoterapii můžeme rozdělit do dvou skupin, a to na pasivní a aktivní. V jednom případě hudba léčí pouhým poslechem, kdy po zúčastněném není vyžadována žádná další aktivita. Druhá skupina je aktivní. To znamená, že zúčastněný buď sám hraje, nebo se nějakým způsobem spolupodílí, i když třeba to může být jen formou hry na dřívka.
Že hudba léčí, věděli už ve starověku. První případ muzikoterapie v dějinách je popsán v podstatě již v Bibli, konkrétně ve Starém zákonu, v Knize Královské. Jedná se o příběh paranoidního depresivního krále Saula, který si volá svého nepřítele a zetě v jedné osobě, budoucího krále Davida a žádá ho o hru na citeru. Hra podezíravého krále dokázala vždy utěšit a uklidnit.

hudba

Věděl to i Pythagoras

O tom, že hudba léčí, věděl dokonce i Pythagoras. Pythagora si spojujeme především s matematikou. I dyskalkulik zcela jistě zná Pythagorovu větu. Ale jen velmi málo lidí ví, že Pythagoras se zabýval také hudbou a napsal o hudbě a jejich účincích na lidskou duši dokonce knihu.
Jak již bylo řečeno, muzikoterapie patří mezi expresivní techniky. Dále mezi expresivní techniky patří například:

  • Arterapie
  • Dramaterapie
  • Taneční terapie
  • Biblioterapie


Hudba léčí.To ostatně víte určitě sami. Mnozí psychologové, speciální pedagogové, sociální pracovníci, terapeuti, zdravotníci sice absolvovali akreditovaný kurz muzikoterapie, ale Vy je nutně k vlastní terapii nepotřebujete.Každý přece ví, jak hojivé účinky na psychiku má oblíbená hudba.

kytara

Nepochybnou výhodou muzikoterapie je její univerzální využití. I lidé zdravotně těžce indisponovaná se mohou radovat z hudby. To nelze tak docela říci třeba o dramaterapii nebo taneční terapii.
Takže pokud jde na Vás smutná nálada, zkuste si naordinovat častěji příjemnou a krásnou hudbu.