Hypotéka bez dokládání příjmů

300x300tikiri.jpg

Tento název již nikde nenajdete, protože neexistuje. Jedná se o mýtus. Hypotéka bez dokládání příjmů zkrátka a dobře není možná. V tomto znění se s ní už nikde nesetkáte, a pokud ano, tak stejně pouze s názvem, protože každý poskytovatel úvěru si musí ověřit, zdali jeho klient je schopen splácet. Čili si musí ověřit jeho příjmy a výdaje.

peníze na šnůře

  • Ovšem je to výraz, který je mezi lidmi běžně zažitý a proto se pořád často používá. Vše si nyní osvětlíme.

Pokaždé si poskytovatel úvěru musí ověřit, jaké má žadatel příjmy a výdaje. Jedná se o to, že poskytovatel úvěru tímto způsobem zjistí, zdali můžete jako klient úvěr splácet. Což je pro nás prioritní, protože nechceme, abyste se dostávali do větších finančních problémů nebo dluhových pastí.

  • Prokázání příjmů však v našem případě není složité, takže se není čeho předem obávat.

Dokonce se dá něco dělat i v případě, že nemáte pravidelný měsíční příjem. V takovém případě může doložit příjem třeba váš bratr, sestra, maminka, tatínek, syn či dcera nebo kdokoliv z jiných příbuzných. Tímto způsobem s vámi do smlouvy tato osoba vstoupí jako spoludlužník. Ovšem žádné jiné povinnosti z toho nevyplývají. Pokud máte pravidelný měsíční příjem, ať je jakékoliv výše, https://formulare.mpsv.cz/okdavky/cs/form/VnRodP140101119.jsp pak se opravdu není čeho obávat a na úvěr zřejmě dosáhnete. V případě podnikatelů nevadí ani nízké daňové přiznání.

  • U podnikatelů je nezbytné doložit, že opravdu podnikáte. Dokázání není složité, stačí vystavené či přijaté faktury či něco podobného na čem se s poskytovatelem úvěru dohodnete. U nově začínajících podnikatelů bychom chtěli popsat, o jaký podnik se bude jednat. Rádi se dozvíme více informací o vašem podnikatelském záměru.

silueta

Dokládání příjmů a výdajů

Vždy je nezbytné, abyste uváděli přesné a pravdivé údaje. Pokud by tomu tak nebylo, může to dopadnout špatně nebo třeba i tím, že si to sami zjistíme. Vše narovinu, popravdě a nejlépe přesně.
Dokládají se nejenom příjmy, ale také výdaje. Do výdajů se zahrnuje bydlení, energie, stravování, služby či cokoliv dalšího. Stačí doložit účtenkami.

Hypotéka bez dokládání příjmů
Ohodnoťte příspěvek
Breberky - modern
</div>

<div class=